Η επιρροή του Διόνυσου στην γαστονομία της Δράμας…

Γαστρονομία στη Γη του Διονύσου

Ο θεός Διόνυσος λατρεύτηκε στη χώρα των Ηδωνών, αν και θεός λαϊκός ο Διόνυσος, εντάχθηκε ως ισότιμος στο Δωδεκάθεο του Ολύμπου χωρίς διάκριση. Ως σύμβολα του θεού θεωρήθηκαν ο θύρσος, η νεβρίδα, τα φύλλα κισσού, ο διπλός πέλεκυς, η άμπελος, ο κάνθαρος, ο σκύφος και το ασκί (κύριο μέσο μεταφοράς κρασιού μαζί με τον κρατήρα). Αργότερα, όταν ο θεός Διόνυσος αναλαμβάνει την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας, συνδέεται αυτόματα με την ύπαρξη του φαλλού ως στοιχείου της γονιμότητας. Η ευρεία διάδοση της λατρείας του θεού στη χώρα των Ηδωνών, η οποία σε μεγάλη έκτασή της, κατακλύζονται ακόμη και σήμερα από αγριοσταφυλές. Οι ανασκαφικές έρευνες, που συντελέστηκαν πριν από μερικά χρόνια στους νεολιθικούς οικισμούς των Σιταγρών και του Αρκαδικού Δράμας, έφεραν στο φως σπέρματα από αγριοσταφυλή, τα οποία θεωρήθηκαν ως τα αρχαιότερα στον ελλαδικό χώρο. Η καλλιέργεια της αμπέλου, ιδιαίτερα στο νομό της Δράμας, αναβίωσε στις ημέρες μας, σε τέτοιο σημείο, ώστε να αποτελεί σοβαρή οικονομική πηγή για τον τόπο.
Γαστρονομία στη Γη του Διονύσου
Πριν την αναβίωση της συστηματικής καλλιέργειας της αμπέλου στην περιοχή της Δράμας, είχαμε καλλιέργεια της στα χωριά:Πετρούσα, Χωριστή, Δοξάτο, Νικηφόρο, Άγιο Αθανάσιο, Μοναστηράκι, Καλή Βρύση, βόρεια της πόλης της Δράμας (περιοχή αμπέλια απέναντι από το νοσοκομείο), στους Αμπελοκήπους, στην περιοχή του Αγίου Τρύφωνα κ.α. Βέβαια αυτού του είδους η αμπελοκαλλιέργεια απέβλεπε κυρίως στην ιδιοχρησία και ελάχιστα στην εμπορία και την παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών, κυρίως για οικογενειακή χρήση. Δίκαια λοιπόν χαρακτηρίζανε τους Θράκες (Ηδωνούς) ως πολυπότες και ακρατοπότες. Η ευρεία λατρεία του θεού Διονύσου στη χώρα των Ηδωνών διαφαίνεται εύγλωττα από την παρουσία των ιερών του, των επιγραφών, των αγαλμάτων, των νομισμάτων, στα οποία έχει αποτυπωθεί η μορφή του, την αγγειογραφία, τους μύθους, τις παραδόσεις και τα κατάλοιπα της λατρείας του, τα οποία επιβιώσανε μέχρι τις ημέρες μας σε πολλά χωριά της περιοχής.
Espa Banner